Tatranská Lomnica č. 14697,
059 60 Vysoké Tatry

IČO:     46615547
DIČ:     2023503075

Československá obchodná banka
číslo účtu:     4015999337/7500
IBAN:     SK24 7500 0000 0040 1599 9337